Home 5 Diensten

Onze diensten

ADM-beleid

Met het ADM-beleid wat wij samen met uw management/HR ontwikkelen, heeft u een solide protocol in handen. Uiteraard voldoet het beleid aan alle wet- en regelgeving. Na implementatie van dit beleid weten zowel werknemer als werkgever hoe te handelen bij ADM-vraagstukken.

Training

ADM-misbruik is ook in uw organisatie aanwezig! Om het te herkennen (en vervolgens te erkennen en aan te pakken), is het van belang om de kennis te vergroten, zodat alle aspecten van misbruik herkend worden. Een op maat gemaakte training voor uw leidinggevenden en/of management vergroot die kennis, het geeft inzicht in de impact die verslavingsproblematiek heeft op de werkvloer. De deelnemers leren herkennen en hoe ze op respectvolle en veilige wijze moeten handelen. Wij trainen vanuit een brede branche- en bedrijfsexpertise, gecombineerd met onze ervaringsdeskundigheid.

Voorlichting

Wat betekent het voor mij én voor mijn collega’s als ik onder invloed aan het werk ben? Samen ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Tijdens de voorlichting maken wij alle werknemers bewust van die verantwoordelijkheid.

Support

Voor, tijdens en na de diverse trajecten, geven wij uw managers en werknemers handvatten en support. Wij leren uw werknemers hoe ze adequaat om moeten gaan met een vermoeden van gebruik. We ondersteunen leidinggevenden tijdens gesprekken met de werknemer. Afhankelijk van de situatie voeren we een interventie uit of bieden we een coaching traject aan. Hoe dan ook: u staat er niet alleen voor! U heeft direct toegang tot de juiste support, omdat wij samenwerken met erkende arbodiensten en GGZ-hulpverleningsinstanties.

Testen

Met het testen van uw werknemers (altijd in overleg met uw organisatie), voorkomt u enerzijds dat werknemers onder invloed hun werkzaamheden uitvoeren en aan de andere kant geeft het u inzicht in welke mate problematiek aanwezig is. Ons landelijke team van BIG-geregistreerde professionals voert de alcohol- en drugstesten uit, waarbij uiteraard de privacy van werknemers gewaarborgd is. De testen worden in overleg ingezet op basis van het vooraf vastgestelde testprotocol.

Onderhoud

Werknemers komen en gaan. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen goed op de hoogte blijft? Periodiek trainen en voorlichten is de oplossing, zo blijft u aandacht besteden aan de veiligheid en vitaliteit van de mensen in uw organisatie. Een actief ADM-beleid vraagt om onderhoud. En natuurlijk kunt u erop rekenen dat wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen!

Neem contact met ons op

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?