Testen als laatste reddingsboei

Testen bij sterke vermoedens van overmatig alcohol, drugs en medicijngebruik bij een werknemer is niet DE oplossing. Sterker nog, als werkgever kun je dan in de spiegel kijken, want je bent nalatig geweest, vaak al een behoorlijke periode. Testen wordt vaak geroepen als het in onze ogen vijf over twaalf is, te laat dus. Een test wordt gezien als een laatste poging om afscheid te kunnen nemen van een werknemer die onder invloed van verslavende middelen de veiligheid op de werkvloer in gevaar brengt. De uitroep: ‘We zijn er klaar mee!’ We begrijpen het, maar wees dan ook eerlijk, wat heb je eerder aan maatregelen ondernomen om voor deze werknemer te zorgen? We noemen inderdaad zorgen, want verslaving is een ziekte en als werkgever heb je zorgplicht.

Zorgplicht

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer en daarbuiten. Ze zijn verplicht om werknemers te beschermen tegen de gevaren van alcohol-, medicijnen- en drugsgebruik op de werkvloer. Dit kan onder meer inhouden dat de werkgever voorlichting en trainingen aanbiedt aan werknemers om ze bewust te maken van de risico’s van deze stoffen. De algehele kennis van mensen over verslaving en verslavingsmiddelen is bijna nihil. Dit is een taboe-onderwerp waar we het liever niet publiekelijk over hebben. Toch weten we uit ervaring dat veel werknemers in de privésfeer al in aanraking komen met mensen die verslaafd zijn. Ze herkennen signalen en bepaald gedrag.

Ander voorbeeld uit de praktijk: testen werkt ook preventief en kan onderdeel uitmaken van het ADM-beleid. Op de werkvloer weten collega’s van elkaar precies wat er speelt, en ook wie er niet door een test komt. Maar dat wordt niet gedeeld met leidinggevenden uit angst voor sancties voor de collega of juist bedreigingen van de desbetreffende collega aan hun adres. Belangrijke informatie die niet bij de leidinggevende of HR-afdeling terechtkomt en dan alleen pas als het al veel te laat is. Dat vertelt trouwens ook wat over de bedrijfscultuur en het vertrouwen tussen werkgever en werknemers. Openheid van zaken geven bespaart veel ellende op termijn.

Als een werknemer ondanks de genomen maatregelen toch onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs op het werk verschijnt, kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan, waardoor de werkgever verplicht is om in te grijpen. Een test op alcohol-, medicijnen- of drugsgebruik ligt dan voor de hand en mag wettelijk niet zomaar. ADM-support kan dit voor bedrijven verzorgen en doet dit ook regelmatig. Maar liever nog gaan we voor de preventieve benadering. Bij een beginnend overmatig gebruik is de weg naar herstel nog te overzien. Tijdige signalering voorkomt een onnodige lijdensweg voor de werknemer en als werkgever kun je sneller hulp bieden. Je wilt voorkomen dat je als werkgever voor het blok staat en alleen met sancties aan de slag gaat. Als je de zorgplicht serieus neemt dan kies je preventie.

Preventie en implementatie ADM-beleid

Een ADM-beleid opstellen en vervolgens implementeren is preventie. Want een ADM-beleid is geen document dat ligt te verstoffen op de plank, je gaat er daadwerkelijk mee aan de slag. Een up-to-date ADM-beleid geeft transparantie voor werkgever en werknemers en maakt dat je sneller actie kunt ondernemen als het nodig is. Je weet namelijk meteen wat de procedures zijn en wie wat doet.

Preventie begint in onze ogen met kennis vergroten op alle vlakken. Dat wil zeggen dat alle werknemers informatie ontvangen over verschillende verslavingen, de middelen in het echt zien, weten wat de gevolgen zijn en dat er ook ruimte geboden wordt voor de persoonlijke verhalen. Vervolgens trainen we ga je leidinggevenden trainen op het signaleren van opmerkelijk gedrag. Waar moet je dan op letten, wanneer ga je een gesprek aan, wat zijn de rechten en plichten? Bij een vermoeden van overmatig gebruik van een werknemer roept men onze hulp in. Wij begeleiden leidinggevenden bij het voeren van gesprekken of nemen de gesprekken voor onze rekening. We bieden diverse checklisten aan en zijn ad hoc bereikbaar en beschikbaar als een situatie zich voordoet.

Opdrachtgevers nemen het ADM-beleid op bij de onboarding van nieuwe werknemers en herhalen de voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen om ADM-beleid op het netvlies te krijgen en te houden. Werken aan een veilige werkomgeving, dat doe je samen.

Hulp bieden

Tot slot bieden we hulp aan de werknemer met een dosering- of afhankelijkheidsprobleem. De hulp wordt meestal niet meteen geaccepteerd. Mensen met deze problematiek zijn meesters in het verbloemen van hun verslaving. Ze zullen dus in eerste instantie ontkennen en gesprekken manipuleren. We zijn ervaringsdeskundigen en prikken daar doorheen met onze manier van vragen stellen. Ze kunnen in gedrag heel assertief zijn om hun overmatig middelengebruik te verbergen om zo de aandacht vooral niet op hen te focussen. Voor leidinggevenden die hier geen ervaring mee hebben, voelt dat ongemakkelijk en dat begrijpen we. Vandaar dat onze begeleiding ook graag wordt geaccepteerd. Contact me gerust voor een vrijblijvend gesprek, info@adm-support.nl

ADM-advies

Een ADM-beleid hoeft niet ingewikkeld te zijn, want wij weten van den hoed 😉 en de rand. Vanuit onze opgebouwde kennis ook over de huidige wet- en regelgeving en onze ervaring hebben we al vele opdrachtgevers bijgestaan. Kijk op onze website om meer te lezen: https://adm-support.nl/

Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die hun zorgplicht serieus nemen en een gedegen ADM-beleid opstellen én uitvoeren. Uiteindelijk willen ze een veilige werkomgeving garanderen voor al hun werknemers.

Nog één advies: heb je een onderbuikgevoel? Luister ernaar en ga op onderzoek uit of roep onze hulp in. Dat onderbuikgevoel waarschuwt je niet voor niets. Wij bieden je in geval van contact een gratis handvat, waardoor gelijk duidelijk wordt of je te maken hebt met ADM-misbruik.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?